Relacja z konferencji "Aktualności w hodowli bydła mlecznego"

Przodujący producenci zdobywają wiedzę

Dnia 23 marca 2012 roku w Lubaniu k/Kościerzyny odbyła się konferencja nt „Aktualności w hodowli bydła mlecznego", zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oddziałem w Gdańsku. Głównym zamierzeniem tej konferencji było podsumowanie wyników oceny za 2011 rok i omówienie najistotniejszych zagadnień dla producentów mleka.

konferencja Artyszuk   konferencja Artyszuk3

W części technologicznej, Pan Zbigniew Wróblewski przedstawiciel Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, zapoznał słuchaczy z tematyką oceny poprawności żywienia krów mlecznych na podstawie ilości i składu mleka oraz narzędziami diagnozującymi prawidłowość żywienia. Korzystanie z raportów wynikowych analizując wydajności mleka, zawartość tłuszczu, białka i mocznika, średnio dla stada i dla poszczególnych sztuk to podstawowe narzędzie pomocne w określeniu prawidłowości żywienia. Wykładowca omówił najważniejsze elementy żywienia, zagrożenia z tytułu niedożywienia, bądź przekarmiania krów, a także inne elementy, na które warto zwracać uwagę np. strukturę dawki, ocenę gęstości kału oraz ocenę jakości siary. W każdej nowoczesnej oborze w częstym użyciu winne być:

  • sita paszowe do oceny struktury zadawanego TMR
  • sita kałowe pozwalające ocenić gęstość kału
  • pehametr do oceny pH moczu
  • siaromierz do oceny jakości siary podawanej cielętom

 

(Szczegóły w materiałach konferencyjnych dostępnych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku).

Pan Leszek Golasiński Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego zapoznał słuchaczy z aktualnościami zarządzania rynkiem mleka, przyszłością dotyczącą administrowania kwotami do 2015 roku i po 2015 r. Kolejnym ciekawym punktem był wykład Pani Joanny Aerts z firmy Lely, przedstawiającym automatyzację prac w oborze. Pani Joanna szczegółowo omówiła elementy automatyzacji w kontekście dobrostanu zwierząt , jak również zdrowotności i produkcyjności.

Pan Leszek Łoński z firmy Lesz-Rol przedstawił zalety wozu paszowego firmy Keenen.

konferencja Artyszuk5  konferencja Artyszuk4

Wiele emocji budził wykład Pani Reginy Stefańskiej, kierownik oddziału gdańskiego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która przedstawiaj wyniki oceny bydła mlecznego za 2011 rok, najlepsze obory w kraju i województwie pomorskim oraz w poszczególnych powiatach. Hodowcy bydła mlecznego mogą być dumni, bo i w naszym województwie znajdują się obory o średnich wydajnościach powyżej 10 tysięcy kilogramów mleka, krowy dające w życiu 100 tysięcy kilogramów mleka tj. 10 tysięcy kilogramów twarogu i około 4500 kg masła. Najlepsi hodowcy w kategorii do 50 krów i powyżej 50 krów z powiatu kościerskiego, starogardzkiego i gdańskiego zostali uhonorowani pucharami i dyplomami. Sponsorzy konferencji (tj. firmy Lely, Lesz-Rol- Keenen, Josera i Reitech) ufundowali pulę nagród, które zostały rozlosowane wśród wytrwałych słuchaczy.

Helena Artyszuk


Znajdź nas na Facebooku

Nowa odsłona! Zapraszamy!

PODR

Zapraszamy na nasz kanał Youtube

Youtube